PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

Harák Ivo
  • odborný asistent (KBO PF)
  • -
  • Pracoviště: Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: KV-314
  • Telefon: +420 475 283 358
  • E-mail:

Konzultační hodiny ve zkouškovém období letním semestru 2022/23

22.5. 14.15 - 15.00
29.5. 14.15 - 15.00
5. 6.  14.15 - 15.00
12.6. 14.15 - 15.00
26.6. 14.15 - 15.00

 

Profesní životopis

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D., narozen 4. 11. 1964 v Brně. Vystudoval PdF MU v Brně (obor český jazyk, občanská nauka), absolvoval doktorské studium na FF MU v Brně (katedra české literatury), které v r. 2002 uzavřel úspěšnou obhajobou práce Básník a jeho doba (Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla). V současné době odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury PdF UJEP v Ústí nad Labem, kde učí úvod do studia literární historie, literární kritiku a tvůrčí psaní. V rámci Centra křesťanské kultury se v edici Elipsa podílí na vydávání knih začínajících autorů. Je členem redakční rady časopisu pro současnou poezii Psí víno a teologické revue Salve. Pravidelně spolupracuje s SVK v Ústí nad Labem na pořádání besed pro knihovnice Ústeckého kraje o místní kultuře a s oficiálním serverem Ministerstva kultury ČR www.czlit.cz. Je autorem básnických sbírek Lednový motýl (Sursum, Tišnov 1992), Země Dým (Sursum, Tišnov 1993, bibliofilie), Masna (Nomisterion, Děčín 2000), Requiem na varhany z lešenářských trubek (TVAR 15/2002) a Měkké gumy (PROTIS, Praha 2006). Kniha literárněvědných studií Nepopulární literatura vyšla v roce 1999 v CKK sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem.

KBO/4026,
Základy textologie,
KBO/4040,
Literární kritika,
KBO/4218,
Česká literatura II,
KBO/4219,
Současná literatura II,
KBO/4232,
Tvůrčí psaní,
KBO/4233,
Tvůrčí psaní,

Odborné publikace

Ivo Harák. Básník a jeho čas. Nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla. Praha: Printia, 2012. 330 s. ISBN 978-80-87452-09-7.
Ivo Harák. Básník Josef Suchý. Ústí nad Labem: UJEP, 2014. 158 s. ISBN 978-80-7414-781-4.

Články v časopisech

Ivo Harák. Nynější problémy s někdejším literárním regionalismem. Bohemistyka. 2016. 3, s. 220-232. ISSN 1642-9893.
Ivo Harák. Sebrané vzpomínky moře. Tahy. 2014. 13-14, s. 65-70. ISSN 1802-8195.
Ivo Harák. Svět pod napětím. Bohemica litteraria. 2013. 1, s. 73-87. ISSN 1213-2144.
Ivo Harák. Čím je báseň velká?. Bohemica litteraria. 2017. 2, s. 67-81. ISSN 1213-2144.
Ivo Harák. Bůh píše přímo křivými čarami. Religious and Sacred Poetry: Josef Suchý a literatura Lužických Srbů. 2014. 4, s. 113-148. ISSN 2299-9922.
Ivo Harák. O nutkavé potřebě stylu. Bohemistyka. 2016. 3, s. 305-306. ISSN 1642-9893.

Články ve sbornících

Ivo Harák. Banalizace. In: Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Karolinum, 2016. s. 117-122. ISBN 978-80-246-3229-2.
Ivo Harák. Cena Bohumila Polana a cena Roberta Jandy. In: Cenová bilance 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. s. 55-65. ISBN 978-80-244-4448-2.
Ivo Harák. Z účastníka porotcem aneb Petr Kukal mezi Literárním Varnsdorfem a Macharovým Brandýsem. In: Cenová bilance 2014. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 44-57. ISBN 978-80-4881-7.
Ivo Harák. Pro pana Krále aneb Kniha, která nemohla vyhrát. In: Cenová bilance 2015. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 101-111. ISBN 978-80-244-5337-8.
Ivo Harák. Podruhé pro pana Krále. In: Cenová bilance 2016. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 109-125. ISBN 978-80-244-5338-5.